Plannen en verslagen

2018 Staat van baten en lasten

2017 Staat van baten en lasten

2016 Staat van baten en lasten

Door ziekte is vanaf 2015 geen actieve inhoud meer gegeven worden aan de projecten. Uitgaven zijn louter donaties en jaarverslagen zijn er daarom niet. Er is vanaf 2019 een nieuwe leiding. Van 2019 zal dus weer een jaarverslag komen.

2014 Staat van baten en lasten

2014 Jaarverslag Muziek voor kinderen

2013 Muziek voor kinderen Staat van baten en lasten

2013 Jaarverslag Muziek voor Kinderen