Muziek voor Kinderen

Muziekprojecten en muzieklessen voor kinderen over de hele wereld.

Wie wij zijn

Stichting “Muziek voor Kinderen” is opgericht om muziek in het leven te kunnen brengen van kwetsbare kinderen en kinderen in een kansarme omgeving. Kinderen die graag muziek willen maken maar daar door omstandigheden de mogelijkheden niet voor hebben. De muziekprojecten bestaan uit oriëntatie op verschillende instrumenten, instrumentale lessen, samenspel, bandcoaching, optredens en uitwisselingen.
De gelden die de stichting binnenkrijgt worden besteed aan instrumentarium, vergoedingen voor plaatselijke docenten  en kosten rondom workshops, optredens en uitwisselingen zoals kostuums, vervoer, eten en drinken. Bestuur en muziekdocenten uit Nederland werken geheel op vrijwillige en onbezoldigde basis.

Wie zijn wij:

Monique Udo is oprichter en voorheen één van de uitvoerders van de projecten.
“Het plezier wat ik zie bij kinderen als ze muziek maken en de blijdschap en trots als ze ontdekken dat ze iets kunnen op een instrument  is zó hartverwarmend. Vooral kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien, zoals weeskinderen, kinderen met HIV/Aids of kinderen in een moeilijke gezinssituatie, kunnen zich enorm optrekken aan het muziekmaken. Voor deze kinderen in het bijzonder heb ik de stichting Muziek voor Kinderen opgericht. Ik heb de stichting tot eind 2016 met enorm veel plezier geleid en grotendeels de projecten zelf uitgevoerd, naast de docenten ter plaatse. Helaas zorgde toenemende verlamming als gevolg van de ziekte ALS ervoor dat ik mijn werkzaamheden moest neerleggen. Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat Samira Kaya en de nieuwe bestuursleden de stichting willen voortzetten. Ikzelf zal op de achtergrond betrokken blijven.”

Samira Kaya is directeur en een van de uitvoerders van de projecten. Ze begon in 2010 (9 jaar oud) als saxofoonleerling bij Monique. Ze is sindsdien erg veel met muziek bezig.

“In mijn opvoeding was er de mogelijkheid om muziekles te krijgen. Ik heb allerlei instrumenten geleerd en op school eindexamen in muziek gedaan. Ik ben me ervan bewust dat lang niet iedereen dat privilege heeft. Muziek verblijdt, verbindt en uit steeds meer onderzoeken blijkt dat muziek aan de ontwikkeling van een kind enorm bijdraagt. Kinderen leren samenspelen en kunnen elkaar nieuwe dingen leren.
Moniques projecten vond ik altijd prachtig: kinderen in lastige omstandigheden de kans bieden om muziek te maken. Toen ik van haar ziekte hoorde en wist dat de stichting opgeheven zou worden wist ik wat me te doen stond. Ik wil zoveel mogelijk kinderen de kans bieden om muziekles te volgen, en hoop op die manier hun levens een beetje mooier te maken. In Oeganda heb ik ervaren hoe gretig kinderen de muziek in zich opnamen en hoe gedreven ze waren om te leren. Dat enthousiasme maakt dat ik me wil blijven inzetten voor de mooie stichting die Monique heeft neergezet.”

Het bestuur van de Stichting Muziek voor Kinderen bestaat uit:

Paulien Boogaard – voorzitter

Paulien Boogaard deed als antropoloog onderzoek in Ghana, begeleidde jaren asielzoekers voor Vluchtelingenwerk en leidde ruim 20 jaar mensenrechtenprojecten bij het Humanistisch Verbond. Haar ideaal is vergroten van verbondenheid en levenskwaliteit voor zoveel mogelijk mensen.

“Het plezier van samen muziek maken is universeel en goed voor het welzijn. Het geeft kansarme kinderen een positieve ervaring, en de vrijwilligers die muziekles geven ook. Het leidt tot grensoverschrijdende vriendschappen en betrokkenheid. Dat bij voldoende sponsoren ook muziekinstrumenten gedoneerd worden en lokale docenten betaald worden zodat kinderen kunnen blijven oefenen maakt het effect van de projecten duurzaam. Dat sommige kinderen hierdoor later met muziek in hun levensonderhoud kunnen voorzien draagt echt bij aan verbeteren van kansen.  Aan zoveel vrolijks en positiefs wil ik graag als bestuurslid bijdragen.”

Petra Griffioen – secretaris

Petra Griffioen is violiste en specialist in muziekeducatie.“Al mijn hele werkzame leven als professioneel muzikant, probeer ik de brug te slaan tussen de muziek die ik vertolk, en het publiek dat er naar luistert. Dat doe ik al bijna 30 jaar als violist bij Amsterdam Sinfonietta, maar ook in educatieve projecten zoals Kleuter Sinfonietta, wat we in samenwerking met Het Concertgebouw hebben ontwikkeld. Het is prachtig om te zien wat een magisch effect muziek heeft op deze nog piepjonge luisteraars. Nog mooier wordt het als je kinderen kan helpen ontdekken hoe het is om zelf muziek te maken. En nog mooier dan in je eentje spelen is samenspelen. Het belang hiervan voor de ontwikkeling van een kind is enorm. Daarom wil ik me als bestuurslid van de Stichting Muziek voor Kinderen van harte inzetten om dit ook mogelijk te maken voor kinderen in omstandigheden waar muziekles niet vanzelfsprekend is. Zodat ook deze kinderen de muzikant in zichzelf kunnen ontdekken!

Jeroen Beemster – penningmeester

Jeroen Beemster 53 jaar en al 25 jaar werkzaam in de financiële wereld. Vader van twee prachtige dochters Lotte en Fenna en getrouwd met Aukje. Ik ben de penningmeester van de Stichting Muziek voor Kinderen. De reden dat ik ervoor gekozen heb om mij in te zetten voor deze stichting is het enthousiasme van Samira bij het organiseren van benefietconcerten en de inzet bij de projecten in o.a. Oeganda. Daarnaast is het denk ik goed om de stichting met de overige bestuursleden en vrijwillligers naar een hoger en professioneler plan te trekken. Door mij als penningmeester in te zetten voor Muziek voor Kinderen hoop ik niet alleen een bijdrage te leveren aan een financieel gezonde toekomst van de stichting, maar vooral aan het geluk en de muziekale ontwikkeling van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

Marlies Been – algemeen bestuurslid

Marlies Been is beleidsadviseur/projectleider in het sociaal domein van de gemeente Amsterdam en moeder van twee jongens, die op de basisschool muziekles hebben gehad. “Ik heb gezien hoeveel plezier kinderen op school vanaf groep 1 tot en met groep 8 hebben gehad door samen muziek te maken en/of te zingen”.  Muziek verbindt, geeft plezier, doet groeien en bloeien op allerlei manieren. Muziek zou voor elk kind toegankelijk moeten zijn. Ik help daarom graag mee aan muziekprojecten die deze kansen aan kinderen, die dit het meeste nodig hebben, geeft. Met Samira Kaya als voorzitter, die dit jaar in Uganda muziekles heeft gegeven, kijk ik er naar uit om een waardig vervolg te geven aan “Muziek voor Kinderen”.

 ..

Heleen Verleur – algemeen bestuurslid

Muziek is zo belangrijk voor mensen overal ter wereld. Uit vele onderzoeken is gebleken dat muziek verbindt, het helpt bij het verwerken van emoties, het maakt slimmer en socialer. Muziek heeft altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Momenteel geef ik als Suzuki-docente pianolessen aan ouder en kind samen. Componeren speelt ook een zeer belangrijke rol in mijn leven, voor allerlei mogelijke bezettingen. Zelf ben ik ooit begonnen met blokfluit, daarna volgden dwarsfluit, piano, luit, accordeon, viool. Ik besef hoe ik bevoorrecht ben geweest dat ik als kind in de gelegenheid was om al deze muzieklessen te volgen. Het heeft mijn hele kijk op het leven veranderd! De missie van Stichting Muziek voor Kinderen is om zoveel mogelijk kinderen van over de hele wereld met muziek in contact te brengen, vooral ook kwetsbare kinderen uit een kansarme omgeving zoals in Oeganda en Colombia. De muziekprojecten omvatten muzieklessen, samenspel, optredens en uitwisselingen. De eerste weeskinderen in Oeganda die ooit les hebben gehad van oprichtster Monique Udo, geven nu zelf les en kunnen inmiddels leven van de opbrengsten van concerten! Als bestuurslid wil ik graag meedenken over manieren om de Stichting verder te helpen. Eigenlijk al die dingen die in het Westen zo “gewoon” zijn, maken in Oeganda en Colombia een enorm verschil.

Guusje Fuchs – vrijwilliger

Door een klasgenootje ben ik in aanraking gekomen met Muziek voor Kinderen. In eerste instantie trok de organisatie mij aan, omdat ik een passie heb voor grafische vormgeving en ze een vormgever nodig hadden. Samen met de liefde die ik heb voor muziek en het willen inzetten voor een betere wereld, ben ik vrijwilliger geworden van MVK. Gaandeweg leerde ik wat MVK doet voor de kinderen in Oeganda en Colombia. Het is geweldig om te zien hoe de kinderen zich uitdrukken in muziek en hun plezier te kunnen aanschouwen. Ik ben er trots op dat ik de vormgever mag zijn voor deze liefdevolle organisatie!

 …

 … ..

Josien Reimink – vrijwilliger

Ik leerde Samira kennen tijdens onze studie. Ze vertelde me over de stichting en ik was direct super geïnteresseerd en geïnspireerd om ook iets bij te willen dragen. Zelf heb ik altijd mogen genieten van muzieklessen. Ik heb gitaar- en zanglessen mogen volgen en had daarnaast de luxe om thuis meerdere instrumenten te kunnen hebben. Voor mij was het ook vanzelfsprekend dat ik dit kon doen en hebben. Ik gun het kinderen die het veel moeilijker hebben ook om zich uit te kunnen leven in de muziek, de mogelijkheid hebben lessen te kunnen volgen en samen muziek te maken. Samen met alle bestuursleden en vrijwilligers van MvK, hoop ik dat wij  een groep kinderen in Oeganda en Colombia de blijdschap van samen muziek maken kunnen geven. Ik hoop aan deze mooie stichting bij te kunnen dragen door mee te helpen met een mooie site, nieuwsbrieven en ook het uitvoeren/bedenken van benefietacties en projecten!

Wil je meer weten, heb je interesse om je als vrijwilliger in te zetten of heb je een idee voor een project of een fundraising actie? Laat het ons weten!