Muziek voor Kinderen

Muziekprojecten en muzieklessen voor kinderen over de hele wereld.

Wie wij zijn

Stichting “Muziek voor Kinderen” is opgericht om muziek in het leven te kunnen brengen van kwetsbare kinderen en kinderen in een kansarme omgeving. Kinderen die graag muziek willen maken maar daar door omstandigheden de mogelijkheden niet voor hebben. De muziekprojecten bestaan uit oriëntatie op verschillende instrumenten, instrumentale lessen, samenspel, bandcoaching, optredens en uitwisselingen.
De gelden die de stichting binnenkrijgt worden besteed aan instrumentarium, vergoedingen voor plaatselijke docenten  en kosten rondom workshops, optredens en uitwisselingen zoals kostuums, vervoer, eten en drinken. Bestuur en muziekdocenten uit Nederland werken geheel op vrijwillige en onbezoldigde basis.

Wie zijn wij:

Monique Udo is oprichter en voorheen één van de uitvoerders van de projecten.
“Het plezier wat ik zie bij kinderen als ze muziek maken en de blijdschap en trots als ze ontdekken dat ze iets kunnen op een instrument  is zó hartverwarmend. Vooral kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien, zoals weeskinderen, kinderen met HIV/Aids of kinderen in een moeilijke gezinssituatie, kunnen zich enorm optrekken aan het muziekmaken. Voor deze kinderen in het bijzonder heb ik de stichting Muziek voor Kinderen opgericht. Ik heb de stichting tot eind 2016 met enorm veel plezier geleid en grotendeels de projecten zelf uitgevoerd, naast de docenten ter plaatse. Helaas zorgde toenemende verlamming als gevolg van de ziekte ALS ervoor dat ik mijn werkzaamheden moest neerleggen. Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat Samira Kaya en de nieuwe bestuursleden de stichting willen voortzetten. Ikzelf zal op de achtergrond betrokken blijven.”

Samira Kaya is directeur en een van de uitvoerders van de projecten. Ze begon in 2010 (9 jaar oud) als saxofoonleerling bij Monique. Ze is sindsdien erg veel met muziek bezig.

“In mijn opvoeding was er de mogelijkheid om muziekles te krijgen. Ik heb allerlei instrumenten geleerd en op school eindexamen in muziek gedaan. Ik ben me ervan bewust dat lang niet iedereen dat privilege heeft. Muziek verblijdt, verbindt en uit steeds meer onderzoeken blijkt dat muziek aan de ontwikkeling van een kind enorm bijdraagt. Kinderen leren samenspelen en kunnen elkaar nieuwe dingen leren.
Moniques projecten vond ik altijd prachtig: kinderen in lastige omstandigheden de kans bieden om muziek te maken. Toen ik van haar ziekte hoorde en wist dat de stichting opgeheven zou worden wist ik wat me te doen stond. Ik wil zoveel mogelijk kinderen de kans bieden om muziekles te volgen, en hoop op die manier hun levens een beetje mooier te maken. In Oeganda heb ik ervaren hoe gretig kinderen de muziek in zich opnamen en hoe gedreven ze waren om te leren. Dat enthousiasme maakt dat ik me wil blijven inzetten voor de mooie stichting die Monique heeft neergezet.”

Het bestuur van de Stichting Muziek voor Kinderen bestaat uit:

Paulien Boogaard – voorzitter

Paulien Boogaard deed als antropoloog onderzoek in Ghana, begeleidde jaren asielzoekers voor Vluchtelingenwerk en leidde ruim 20 jaar mensenrechtenprojecten bij het Humanistisch Verbond. Haar ideaal is vergroten van verbondenheid en levenskwaliteit voor zoveel mogelijk mensen.

“Het plezier van samen muziek maken is universeel en goed voor het welzijn. Het geeft kansarme kinderen een positieve ervaring, en de vrijwilligers die muziekles geven ook. Het leidt tot grensoverschrijdende vriendschappen en betrokkenheid. Dat bij voldoende sponsoren ook muziekinstrumenten gedoneerd worden en lokale docenten betaald worden zodat kinderen kunnen blijven oefenen maakt het effect van de projecten duurzaam. Dat sommige kinderen hierdoor later met muziek in hun levensonderhoud kunnen voorzien draagt echt bij aan verbeteren van kansen.  Aan zoveel vrolijks en positiefs wil ik graag als bestuurslid bijdragen.”

Petra Griffioen – secretaris

Petra Griffioen is violiste en specialist in muziekeducatie.“Al mijn hele werkzame leven als professioneel muzikant, probeer ik de brug te slaan tussen de muziek die ik vertolk, en het publiek dat er naar luistert. Dat doe ik al bijna 30 jaar als violist bij Amsterdam Sinfonietta, maar ook in educatieve projecten zoals Kleuter Sinfonietta, wat we in samenwerking met Het Concertgebouw hebben ontwikkeld. Het is prachtig om te zien wat een magisch effect muziek heeft op deze nog piepjonge luisteraars. Nog mooier wordt het als je kinderen kan helpen ontdekken hoe het is om zelf muziek te maken. En nog mooier dan in je eentje spelen is samenspelen. Het belang hiervan voor de ontwikkeling van een kind is enorm. Daarom wil ik me als bestuurslid van de Stichting Muziek voor Kinderen van harte inzetten om dit ook mogelijk te maken voor kinderen in omstandigheden waar muziekles niet vanzelfsprekend is. Zodat ook deze kinderen de muzikant in zichzelf kunnen ontdekken!

Jeroen Beemster – penningmeester

Jeroen Beemster 53 jaar en al 25 jaar werkzaam in de financiële wereld. Vader van twee prachtige dochters Lotte en Fenna en getrouwd met Aukje. Ik ben de penningmeester van de Stichting Muziek voor Kinderen. De reden dat ik ervoor gekozen heb om mij in te zetten voor deze stichting is het enthousiasme van Samira bij het organiseren van benefietconcerten en de inzet bij de projecten in o.a. Oeganda. Daarnaast is het denk ik goed om de stichting met de overige bestuursleden en vrijwillligers naar een hoger en professioneler plan te trekken. Door mij als penningmeester in te zetten voor Muziek voor Kinderen hoop ik niet alleen een bijdrage te leveren aan een financieel gezonde toekomst van de stichting, maar vooral aan het geluk en de muziekale ontwikkeling van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

 

Marlies Been – algemeen bestuurslid

Marlies Been is beleidsadviseur/projectleider in het sociaal domein van de gemeente Amsterdam en moeder van twee jongens, die op de basisschool muziekles hebben gehad. “Ik heb gezien hoeveel plezier kinderen op school vanaf groep 1 tot en met groep 8 hebben gehad door samen muziek te maken en/of te zingen”.  Muziek verbindt, geeft plezier, doet groeien en bloeien op allerlei manieren. Muziek zou voor elk kind toegankelijk moeten zijn. Ik help daarom graag mee aan muziekprojecten die deze kansen aan kinderen, die dit het meeste nodig hebben, geeft. Met Samira Kaya als voorzitter, die dit jaar in Uganda muziekles heeft gegeven, kijk ik er naar uit om een waardig vervolg te geven aan “Muziek voor Kinderen”.

 

 

Jasper Rijpma – algemeen bestuurslid

Jasper Rijpma (1984) werkt op het Hyperion Lyceum in Amsterdam als docent geschiedenis en Grote Denkers. In 2014 werd Jasper verkozen tot Leraar van het Jaar. Daarop volgde in 2017 een nominatie voor de Global Teacher Prize. Als ‘ambassadeur van het onderwijs’ zet Jasper zich in voor de verbetering van onderwijs in brede zin. Jasper is getrouwd met Mattanja Koolstra, die muziek geeft op dezelfde school. Samen hebben ze een dochter genaamd Almadie. Jasper gelooft in de kracht van onderwijs om levens te raken en ziet muziek als een bron voor kinderen over de hele wereld op hoop, troost en inspiratie.

 

 

 

 

Wil je meer weten, heb je interesse om je als vrijwilliger in te zetten of heb je een idee voor een project of een fundraising actie? Laat het ons weten!