Contact, informatie, donatie

U kunt ons bereiken via:
oosterudo@hetnet.nl

Postadres:
Muziek voor Kinderen
Zeeburgerpad 168
1019DZ Amsterdam

muziek voor Kinderen is Anbi gecertificeerd

Stichting Muziek voor Kinderen is ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 34343826 en beschikt over een ANBI status. Hierdoor komen giften onder voorwaarde in aanmerking voor belastingaftrek. Alle donaties komen geheel ten goede aan de projecten zelf. De inzet vanuit Nederland gaat op vrijwillige basis en docenten die  naar de projecten reizen, betalen hun reis- en verblijfkosten zelf. Bestuursleden zetten zich geheel belangeloos is en ontvangen geen vergoeding.

Fiscaal nummer van de stichting: 820884340

Donaties kunnen worden gestort op bankrekening nummer NL24INGB0004231019 ten name van Stichting Muziek voor Kinderen te Amsterdam.

Jaarverslagen:

2013 Jaarverslag Muziek voor Kinderen

2013 Muziek voor kinderen Staat van baten en lasten

2014 Jaarverslag Muziek voor kinderen

2014 Staat van baten en lasten

Reacties zijn gesloten.