Over ons

Stichting “Muziek voor Kinderen” is opgericht om muziek in het leven te kunnen brengen van kwetsbare kinderen en kinderen in een kansarme omgeving. Kinderen die graag muziek willen maken maar daar door omstandigheden de mogelijkheden niet voor hebben. De muziekprojecten bestaan uit oriëntatie op verschillende instrumenten, instrumentale lessen, samenspel, bandcoaching, optredens en uitwisselingen.
De gelden die de stichting binnenkrijgt worden besteed aan instrumentarium, vergoedingen voor plaatselijke docenten  en kosten rondom workshops, optredens en uitwisselingen zoals kostuums, vervoer, eten en drinken. Bestuur en muziekdocenten uit Nederland werken geheel op vrijwillige en onbezoldigde basis.

Wie zijn wij:

Monique Udo: oprichter en één van de uitvoerders van de projecten.
“Het plezier wat ik zie bij kinderen als ze muziek maken en de blijdschap en trots als ze ontdekken dat ze iets kunnen is zó hartverwarmend. Vooral kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien, zoals weeskinderen, kinderen met HIV/Aids of kinderen in een moeilijke gezinssituatie, kunnen zich enorm optrekken aan het muziekmaken. Voor deze kinderen in het bijzonder heb ik de stichting Muziek voor Kinderen opgericht.
Zelf ben ik sinds 24 jaar als docent verbonden aan Muziekschool Amsterdam. Daarnaast werk ik voor mijzelf en besteed ik tijd aan het organiseren en uitvoeren van projecten voor Muziek voor Kinderen. Van origine ben ik saxofoniste. Naast saxofoonlessen geef ik samenspel aan kinderen vanaf het moment dat ze een paar maanden instrumentale les hebben. Verder geef ik sinds een jaar of 10 “Kennismaken met instrumenten & Samenspel”  als naschoolse activiteit op basisscholen in Amsterdam.
Naast muziek is reizen één van mijn passies. Ik ervaar het als een grote rijkdom om kennis te maken en ervaringen uit te  wisselen met mensen uit een andere cultuur.
Als ik de levenslust, veerkracht en potentie zie van kinderen die in moeilijke omstandigheden leven, inspireert mij dat enorm om me voor hen in te zetten”

Het bestuur van de Stichting Muziek voor Kinderen bestaat uit:

Sandra de Smit – voorzitter

Sandra de Smit is regiodirecteur van de Zeeuwse Muziekschool.  ”Wat is er mooier, gevarieerder, interessanter en uitdagender dan muziek? Méér muziek voor zoveel mogelijk kinderen, en dan ook nog eens kinderen waarvoor het niet vanzelfsprekend is om naar muziekles te gaan, een instrument te kopen of een podium te krijgen.
Tijdens mijn werk zie en ervaar ik dagelijks hoe belangrijk muziek is voor kinderen en voor ons allemaal.
Zelf heb ik als kind altijd alle kansen gekregen om op te groeien en te vergroeien met muziek, en die kansen wil ik nu ook aan anderen geven. Met Monique Udo als grote drijvende kracht achter onze muziekprojecten, ben ik als voorzitter van Muziek voor Kinderen bijzonder trots op de prachtige ervaringen waarmee we al vele kinderen hebben kunnen verblijden”.

Mark Vermeulen – secretaris/penningmeester

Mark Vermeulen werkt als zelfstandig financieel consulent en is daarnaast actief als amateurmusicus op de dwarsfluit.
“Het enthousiasme, de betrokkenheid en de zichtbare positieve resultaten van Muziek voor Kinderen zijn voor mij de aanleiding geweest om me als penningmeester voor de stichting in te willen gaan zetten. De kleinschalige lokale projecten op het muzikale vlak die Muziek voor Kinderen opzet, dragen zichtbaar bij aan het welzijn van een groep kinderen die het verder erg moeilijk heeft.  Als penningmeester  werk ik graag mee  aan een gezonde toekomst voor Muziek voor Kinderen”.

 

Mireille de Ruiter, algemeen bestuurslid.

Mireille de Ruiter is mede-eigenaar van Bureau No Label (creatief management, conceptontwikkeling en productie) en directielid van community-art festival De Rode Loper.
“Mijn werk gaat over het leggen van verbindingen, tussen mensen, verschillende vakgebieden en netwerken. Belangrijke middelen die ik inzet om te verbinden zijn muziek en theater. De kracht van muziek wordt vaak onderschat. In mijn jeugd heb ik een aantal jaren pianoles en zangles gehad en die lessen hebben een wereld van muziek en geluid geopend. Muziek maken en luisteren geeft mij troost, inspiratie, energie en richting. Zowel privé als zakelijk, zowel in mijn jeugd als nu.
Het geschenk van muziek in je leven, zou ik aan honderden kinderen willen geven. Juist aan kinderen die niet zo veel hebben en daarom zet ik mij in voor Muziek voor Kinderen”

Wil je meer weten, heb je interesse om je als vrijwilliger in te zetten of heb je een idee voor een project of een fundraising actie? Laat het ons weten!

Reacties zijn gesloten.