Wat wij doen

Muziek voor Kinderen zet zich in om muziek te brengen in het leven van kwetsbare kinderen en kinderen in een kansarme omgeving.

We bieden ze daarmee meer plezier in het leven van dit moment en daarnaast betere perspectieven voor de toekomst.
Muziek voor Kinderen werkt in verschillende delen van de wereld. Momenteel lopen er meerjarige projecten in een kindertehuis in Uganda en in India.

Hoe wij werken:
Tijdens kennismakende muziekactiviteiten ervaren de kinderen wat het is om een instrument te bespelen en samen muziek te maken. Kinderen die belangstelling hebben, kunnen daarna instrumentale lessen volgen en in een muziekgroep spelen. Voor talentvolle kinderen is er een meerjarig traject met zo mogelijk begeleiding naar beroepsmatige uitoefening als musicus of muziekdocent. Wij werken hierbij met zowel lokale als internationale docenten.

Waarom muziek?
Buiten het feit dat kinderen gewoonweg heel veel plezier kunnen beleven aan muziek maken, kan het enorm veel bijdragen aan hun ontwikkeling. Daarnaast kan het talentvolle kinderen in een achterstandssituatie een mogelijkheid geven om deze situatie te ontstijgen.

De kinderen waarmee we werken hebben hun ouders verloren, moeten leven met HIV of hebben andere trauma’s. Zij vinden in het musiceren een belangrijke uitlaatklep. Daarnaast kunnen ze er hun creativiteit in kwijt en er hun eigen stem in vinden. Het  is goed voor hun zelfvertrouwen en hun zelfbeeld. Tijdens het samenspelen in een groep leren ze naar elkaar te luisteren, op elkaar te reageren, verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken. Verder wordt in steeds meer studies aangetoond dat muziekbeoefening goed is voor de cognitieve ontwikkeling.

De stichting streeft ernaar om Nederlandse kinderen bij haar projecten te betrekken. Sinds 2012 zijn de Muziekmaatjes actief. Muziekschoolleerlingen uit Amsterdam zijn maatjes met de kinderen uit het project in Uganda.

Reacties zijn gesloten.